Canal Boating

להגיע למקומות חדשים ולהכיר את העולם מחדש מזווית כל כך יותר יפה...

חופשה ימית מזמינה אותנו ליהנות מהמיטב שיש לכל מקום בעולם להציע, תוך שילוב מושלם בין ים, חופש, אקשן, טבע, טיולים יבשתיים, ערים תיירותיות, חופים בתוליים. ניתן לשכור כל כלי שייט במגוון יעדים נבחרים: יוון, קרואטיה, איטליה, סיישל, תאילנד, קריביים ועוד.

 

ניתן לשכור יאכטה להשטה עצמית או עם סקיפר מקצועי.

How It Works?

להגיע למקומות חדשים ולהכיר את העולם מחדש מזווית כל כך יותר יפה...

חופשה ימית מזמינה אותנו ליהנות מהמיטב שיש לכל מקום בעולם להציע, תוך שילוב מושלם בין ים, חופש, אקשן, טבע, טיולים יבשתיים, ערים תיירותיות, חופים בתוליים. ניתן לשכור כל כלי שייט במגוון יעדים נבחרים: יוון, קרואטיה, איטליה, סיישל, תאילנד, קריביים ועוד.

 

ניתן לשכור יאכטה להשטה עצמית או עם סקיפר מקצועי.

How To Choose A Boat?

Monohull

להגיע למקומות חדשים ולהכיר את העולם מחדש מזווית כל כך יותר יפה...

חופשה ימית מזמינה אותנו ליהנות מהמיטב שיש לכל מקום בעולם להציע, תוך שילוב מושלם בין ים, חופש, אקשן, טבע, טיולים יבשתיים, ערים תיירותיות, חופים בתוליים. ניתן לשכור כל כלי שייט במגוון יעדים נבחרים: יוון, קרואטיה, איטליה, סיישל, תאילנד, קריביים ועוד.

 

ניתן לשכור יאכטה להשטה עצמית או עם סקיפר מקצועי.

Catamaran

להגיע למקומות חדשים ולהכיר את העולם מחדש מזווית כל כך יותר יפה...

חופשה ימית מזמינה אותנו ליהנות מהמיטב שיש לכל מקום בעולם להציע, תוך שילוב מושלם בין ים, חופש, אקשן, טבע, טיולים יבשתיים, ערים תיירותיות, חופים בתוליים. ניתן לשכור כל כלי שייט במגוון יעדים נבחרים: יוון, קרואטיה, איטליה, סיישל, תאילנד, קריביים ועוד.

 

ניתן לשכור יאכטה להשטה עצמית או עם סקיפר מקצועי.

How To Choose A Destination?

Do I Need a Licence?